C- training voor Spaniels, Retrievers, Waterhonden en Staande honden

Bestemd voor alle spaniels,  retrievers en staande honden vanaf ca.7 – 8 maanden

De cursus bestaat uit series van 10 lessen van 1½ uur.

  • De basistraining van de puppy/jonge honden cursus wordt voortgezet, waarbij de puntjes op de “i” worden gezet.
  •  Alle oefeningen worden moeilijker gemaakt, van de hond wordt meer appèl gevraagd. Het sturen, volgen, terugkomen op bevel, lijnen lopen, het houden van de plaats, de steadiness en rust op post, het apporteren, het afgeven van het apport dienen allemaal correcter te worden uitgevoerd.

Deze trainingen richten zich op de eisen voor het C -diploma van de SJP’s en die zijn :

Proef A: Aangelijnd en los volgen in Z vorm over 3 x 10 meter met een schot op ca 30m afstand als verleiding. Dit schot dient als hulp voor proef B. Hond mag op schot ook gaan zitten voor volmaakte uitvoering. Na A wordt de hond aangelijnd en de voorjager mag op aanwijzing van de keurmeester naar inzetplaats B lopen.   Het schot mag een jachtgeweer, dummy launcher of alarmpistool zijn, afhankelijk van lokale omstandigheden. (weer, wind, beperkingen terrein eigenaar).

Proef B: Uitsturen en terugkomen. De hond zal graag naar de plaats van het schot (zie A proef) trekken maar moet na 30 meter terugkeren naar de baas zodra de keurmeester dat moment heeft bepaald. Proef A + B worden altijd in combinatie uitgevoerd.

Proef C: Houden van de aangewezen plaats één minuut slechts één hond tegelijk. Tijdens het houden van de plaats wordt zichtbaar voor de hond een groene dummy geworpen (standaard 500 gram) op circa 25 meter.   De werper maakt een geluidje ter attentie. De hond dient ondanks de verleiding rustig op zijn plaats te blijven en wordt op aanwijzing van de keurmeester door de voorjager opgehaald en aangelijnd. Daarmee is proef C ten einde.

Proef D: Nadat oefening C is beëindigd mag de hond los meelopen naar een positie die ongeveer vijf meter vanaf de plek is waar de hond lag, stond of zat.  Dan mag de hond de eerder geworpen dummy (van de C proef) apporteren. Dit wordt beoordeeld als “apport te land”. Proef C + D worden altijd in combinatie uitgevoerd. Inspringen is maximaal een 6. Dat houdt in dat een slordig apport leidt tot een onvoldoende.

Proef E: Uitvoering waarbij de inzetplek 10 meter vanaf geweer en werper is. Haaks of evenwijdig daaraan, afhankelijk van de lokale situatie.  Er wordt gebruik gemaakt van een Foam eend, die goed zichtbaar blijft voor de hond als die op het water drijft.  Deze opzet sluit beter aan bij de praktijk.

Bekijk hieronder het filmpje van proef E

 

%d bloggers liken dit: