C- voor Spaniels, Retrievers en Staande honden

        Inschrijven voor deze cursus :

Aanmeldingsformulier-voor-cursussen

Bestemd voor alle spaniels,  retrievers en staande honden vanaf ca. 8 maanden

die de jonge honden cursus voor jachthonden hebben gevolgd.

 De cursus bestaat uit 13 lessen van 1½ uur.

  • De basistraining van de jonge honden cursus wordt voortgezet, waarbij de puntjes op de “i” worden gezet.
  •  Alle oefeningen worden moeilijker gemaakt, van de hond wordt meer appèl gevraagd. Het sturen, volgen, terugkomen op bevel, lijnen lopen, het houden van de plaats, de steadiness en rust op post, het apporteren, het afgeven van het apport dienen allemaal correcter te worden uitgevoerd.

Deze trainingen richten zich op de eisen voor het C -diploma van de KNJV en die zijn :

Proef A: Aangelijnd en los volgen in Z vorm over 3 x 10 meter met een schot als verleiding. Hond mag op schot ook gaan zitten voor volmaakte uitvoering. Na A wordt de hond aangelijnd en voorjager mag op aanwijzing van de keurmeester naar inzetplaats B lopen.   Het schot mag een jachtgeweer, dummy launcher of alarmrevolver zijn, afhankelijk van lokale omstandigheden. (weer, wind, beperkingen terrein eigenaar).

Proef B: Blijft zoals het was, met dien verstande dat de hond graag naar het schot zal trekken maar toch na 30 meter terug moet keren naar de baas zodra de keurmeester dat moment heeft bepaald. Proef A + B worden altijd in combinatie uitgevoerd.

Proef C: Houden van de aangewezen plaats zoals het was, zij het dat de tijd wat wordt ingekort naar een minuut omdat in de nieuwe opzet slechts één hond kan deelnemen. Tijdens het houden van de plaats wordt zichtbaar voor de hond een groene dummy geworpen (standaard 500 gram) op circa 25 meter.  De werper maakt een geluidje ter attentie. Hond wordt later opgehaald en aangelijnd. Daarmee is proef C ten einde.

Proef D: Nadat oefening C is beëindigd mag de hond los meelopen naar een positie die ongeveer vijf meter vanaf de plek is waar de hond lag, stond of zat.  Dan mag de hond de eerder geworpen dummy apporteren. De wordt beoordeeld als “apport te land” zoals het nu bestaat. Proef C + D worden altijd in combinatie uitgevoerd. De dummy is groen. Inspringen is maximaal een 6. Dat houdt in dat een slordig apport leidt tot een onvoldoende.

 

Proef E: Uitvoering zoals nu beschreven staat waarbij de inzetplek 10 meter is vanaf geweer en werper. Haaks of evenwijdig daaraan, afhankelijk van de lokale situatie.  Er wordt gebruik gemaakt van een Foam eend, die goed zichtbaar blijft voor de hond als die op het water drijft.  Deze opzet sluit beter aan bij de praktijk.

Bekijk hieronder het filmpje van proef E

 

Pien moet leren zitten op afstand

De C groep op donderdagavond

Grouse onze waterspecialist van de B.groep geeft even een demonstratie

Juke uit de B groep kan het natuurlijk ook ! ! !

https://kynora.files.wordpress.com/2017

%d bloggers liken dit: